månadsarkiv: december 2022

Åldras med värdighet

Ett oundvikligt faktum i alla människors liv är att man åldras och att kroppen och dess funktioner förändras i och med detta. För vissa är detta ingenting som påverkar mer än att man rycker på axlarna och accepterar det nya utseende som åldrandet för med sig. Man accepterar att håret blir grått eller helt försvinner, man accepterar att kroppen blir svagare, man accepterar att rynkor börjar dyka upp i ansiktet och man accepterar att synen blir sämre.

För andra dock så innebär åldrandet ett stort problem och dessa människor har, helt enkelt, svårt att se hur åldern sätter sina spår. Det här kan påverka även rent mentalt; man blir uppgiven, man tappar lusten och man skäms för hur man ser ut. Ett hårfäste som kryper bakåt hamnar – hos en person som har svårt att åldras – i allas blickfång och utgör ett slags epicentrum för att alla medmänniskor som man träffar under en dag. Det blir – kort sagt – svårare att leva och de man kan säga i sådant läge är att det finns hjälp att få.

Denna hjälp kan antingen komma i form av att man söker professionell hjälp i form av en psykolog. Sådana problem kan nämligen vara väldigt bra att ventilera, se andra infallsvinklar och lättare kunna acceptera att kroppen kommit att ändras. I andra fall så hjälper det dock inte och då måste man istället hitta andra vägar till inre lycka.

För många leder denna väg till kirurgin och där man genom olika ingrepp tar bort det man ogillar på sin kropp eller där man adderar det man tycker saknas. Vi lägger här inga värderingar i detta och kommer inte att peka med några pekpinnar – vi anser nämligen att lyckan i sig är det viktigaste och att vägen dit är av sekundär betydelse; väljer man att genomföra estetisk kirurgi så är det också bra så.

Ansiktslyft med trådar ger ett bra resultat i Stockholm

Däremot så finns det olika metoder inom estetisk kirurgi som ger bättre och lite sämre resultat och om man ser till vilka så kan man säga att de nyare metoderna i många fall är betydligt bättre, säkrare och mer prisvärda. En av dessa kallas för ansiktslyft med trådar och detta ingrepp är något som går att genomföra i Stockholm.

Om vi nedan förklarar lite av fördelarna som finns med att välja ansiktslyft med trådar framför någon annan metod så kanske vi kan skapa en bättre bild. Vi ska först här nämna att ansiktslyft med trådar har sitt ursprung i Ryssland och att det numera är något som kan gå att genomföra – utöver Stockholm – i exempelvis New York, London och Paris där metoden visat sig vara ytterst populär. Här har vi fördelarna som kommer med ansiktslyft med trådar:

  • Minimal konvalescens.
  • Material som tas upp av kroppen; både trådarna i sig (aptos) och häftena man fäster trådarna med är något som kroppen bryter ned.
  • Kort ingrepp. Ungefär tre timmar.
  • Ingen sövning. Man är vaken under hela tiden och bedövas med lokalbedövning
  • Varaktigt resultat – minst två år